' Selamat melayari blog KEMAS Sekijang, Semoga ianya dapat memberi sedikit sebanyak informasi kepada anda semua tentang KEMAS kawasan Sekijang dan akan dapat melihat sebahagian aktiviti yang dianjurkan oleh KEMAS Sekijang untuk pengetahuan masyarakat Sekijang,

terima kasih diatas sokongan anda semua '

Isnin, Disember 27, 2010

AKIBAT BUTA SEJARAH

SEJAK Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Sejarah akan dijadikan mata pelajaran wajib lulus untuk memperoleh Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mulai tahun 2013, berbagai-bagai komen dan polemik kedengaran.

Tidak kurang kedengaran suara sumbang yang mempertikaikan keputusan itu dengan menggembar-gembur berbagai-bagai alasan. Antaranya mencari kesilapan dalam kertas peperiksaan dan kekurangan dalam sukatan mata pelajaran Sejarah.

Bahkan, keputusan yang dibuat sempena Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini diperbesar-besarkan kononnya tidak kena pada tempatnya.

Seperti yang pernah dibangkitkan oleh seorang kolumnis dalam akhbar bahasa Inggeris baru-baru ini, “Bukan dalam acara kementerian atau sekurang-kurangnya dalam Konvensyen Barisan Nasional.”

Satu pertanyaan wajar dikemukakan di sini: “Adakah kolumnis berkenaan akan mengemukakan persoalan yang serupa jika pengumuman berita baik untuk sekolah jenis kebangsaan Tamil dibuat sempena Perhimpunan Agung MIC? Atau berita baik untuk sekolah jenis kebangsaan Cina dibuat sempena Perhimpunan Agung MCA?”

Tidak kurang yang cuba menarik perhatian tentang ralat fakta dalam buku teks Sejarah. Seorang ‘ahli sejarah’ yang membangkitkan ralat dalam buku teks berkenaan dan baru-baru ini menulis dalam akhbar Inggeris: “Untuk memburukkan lagi keadaan, lebih 10 ralat atau percanggahan fakta dalam buku teks Sejarah Tingkatan 1 hingga 5.” Bagi yang mengetahui matematik mudah, 10 atau 15 ralat untuk lima tahun bukanlah besar sangat sehingga perlu heboh ke sana ke mari!

Dia turut menyebut “Semua 17 orang penulis buku teks Sejarah berkenaan adalah terdiri daripada satu kaum sahaja.” Dia juga mempersoalkan “mengapa tidak disebut secara mutlak pengasas Melaka (Parameswara) ialah putera Hindu dari Palembang yang mati sebagai penganut Hindu.”

Sebagai generasi yang lahir sebelum Merdeka, saya juga belajar Sejarah dengan menggunakan buku teks tanpa mempedulikan apakah penulisnya Melayu, atau Cina, atau India, atau sebagainya. Saya juga belajar tentang Kesultanan Melayu Melaka yang diasaskan oleh Parameswara tanpa dibesar-besarkan apakah agamanya yang sebenar. Tidak semuanya perlu dimasukkan ke dalam buku. Tidak silap saya, guru yang mengajar Sejarah tidak mementingkan sangat agama Parameswara mungkin kerana pada tahun 1960-an, tidak ada orang yang ingin menjadi “jaguh agama.”

Sesungguhnya, satu malapetaka jika kita membiarkan orang yang buta sejarah membimbing kita dan menerajui negara Malaysia ini.

Rabu, Disember 22, 2010

1bahasa, 1semangat jati diri kebangsaan

PEMILIHAN hanya satu bahasa, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa negara perlu difahami lagi dihayati dalam konteks Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan serta Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (disemak pada 1971). Begitu juga dengan pemupukan serta pelestarian jati diri, taraf dan citranya dalam semua bidang. Sehubungan ini, ia perlu juga dilihat dari dimensi muhibah ekoran daripada kontrak sosial yang dipersetujui bersama.

Namun, penggunaannya yang sejati dalam kuantiti banyak serta kualiti yang baik pada setiap masa oleh semua pihak, lebih-lebih lagi dalam semua kegiatan budaya tinggi adalah jauh lebih penting daripada perlindungan perundangan itu. Ini adalah untuk menjamin kelangsungannya, bukan saja dalam bentuk yang perkasa, tetapi juga sebagai bahasa bermaruah tinggi. Sebetulnya semua ini memerlukan iltizam setiap rakyat. Setiap satu daripada kita perlu memupuk kecekapan berbahasa Melayu, di samping kesetiaan dan kebanggaan terhadap bahasa Melayu dalam jiwa pada setiap masa. Ini bertujuan antaranya untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu sentiasa teguh, sejajar statusnya sebagai bahasa negara.

Pemilihan dan lebih penting lagi penggunaan hanya 1bahasa, iaitu bahasa Melayu untuk negara ini tidak dapat dinafikan, khususnya dalam menyatupadukan rakyatnya yang pelbagai kaum, boleh membentuk satu jati diri nasional yang sama. Ia juga mampu memupuk 1semangat kebangsaan yang sama, untuk dipamerkan setiap rakyat sebagai 1Bangsa Malaysia yang bersatu padu, selain sebagai 1Negara Malaysia yang bersekutu. Ini bertepatan sekali dengan idea perpaduan dalam Gagasan 1Malaysia, selain moto negara, iaitu Bersekutu Bertambah Mutu.

Dalam hal ini, satu isomorfi, iaitu hubungan kerakyatan dengan penggunaan bahasa negara perlu wujud. Selain kumpulan etnik Melayu/Bumiputera, rakyat Malaysia lain yang berasal daripada pelbagai latar budaya dan menggunakan bahasa etnik masing-masing perlu memperlihatkan hubungan lebih erat antara kerakyatan dengan bahasa Melayu. Dengan kata lain, kesetiaan sebagai rakyat Malaysia perlu juga diperlihatkan melalui penggunaan bahasa Melayu yang menjadi bahasa negara.

Sehubungan itu, rakyat Malaysia, khususnya yang bukan asal selain perlu mementingkan, harus menggunakan bahasa Melayu selaku bahasa utama di negara ini pada setiap masa, dalam kadar yang banyak selain bentuk yang bermutu. Penggunaan begini bukan saja untuk komunikasi rasmi, iaitu dalam majlis rasmi/formal yang dituntut oleh perundangan, tetapi juga untuk tidak rasmi, iaitu interaksi tidak formal sesama kenalan atas inisiatif sendiri.

Isomorfi begini adalah satu fenomena yang bukan saja lumrah di seluruh dunia, tetapi mantap di beberapa negara. Antaranya Indonesia di rantau ini. Hal sama berlaku di Thailand. Malangnya, ia tidak di Malaysia.

Isomorfi antara kerakyatan Malaysia dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, lebih-lebih lagi dalam kuantiti yang banyak, selain dalam bentuk yang baik dan betul, khususnya dalam aspek kehidupan nasional, adalah sesuatu yang belum wujud secara utuh di negara ini. Sebaliknya ia dalam keadaan masih tidak memuaskan.

Sehubungan ini, rakyat Malaysia daripada semua kelompok etnik, khususnya yang bukan asal perlu menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Dalam konteks ini, mereka perlu menganggap bahasa Melayu lebih daripada sebuah lingua franca. Oleh itu, bahasa Melayu perlu dilihat lebih daripada hanya digunakan secara rutin dan selalunya dalam bentuk jelik pula. Ia tidak boleh hanya digunakan semata-mata dalam kegiatan budaya rendah, seperti urusan jual beli di pasar saja. Ia perlu disanjungi lebih daripada itu.

Bahasa Melayu selaku bahasa negara bukan saja ‘jiwa kepada Bangsa Malaysia’, dalam konteks pengertian ungkapan ‘bahasa jiwa bangsa’, tetapi sebetulnya adalah maruah negara dan rakyat Malaysia. Dalam konteks ini, khususnya dalam pengertian isomorfi yang diperkata itu, martabat serta kehormatan dan reputasi bahasa Melayu meliputi, antara penggunaannya yang baik dan betul pada setiap masa, lebih-lebih lagi dalam mandala rasmi/formal.

Taraf bahasa Melayu juga hendaklah selalu berada pada kedudukan teratas, yakni mengatasi mana-mana bahasa lain, termasuk bahasa Inggeris, apatah lagi bahasa etnik. Meletakkan bahasa Melayu yang menjadi bahasa negara di bawah, misalnya bahasa etnik tertentu, adalah satu tindakan yang bukan saja menghina bahasa Melayu, tetapi ikut mengeji negara dan rakyat. Bahasa Melayu selaku bahasa negara adalah simbol nasional, iaitu lambang keagungan negara yang berdaulat dan kemuliaan rakyatnya yang berwibawa, khususnya penduduk etnik Melayu yang menjadi penutur natif kepada bahasa Melayu.

Isomorfi ini juga perlu dikaitkan dengan satu jati diri nasional sama, yakni untuk kedua-dua negara dan rakyat, yang disalurkan melalui satu bahasa saja, iaitu bahasa Melayu selaku bahasa negara. Jati diri negara dan rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini, melalui bahasa Melayu dalam kapasitinya sebagai bahasa negara, sebetulnya tidak menjadi masalah lagi, kepada sesiapa pun selaku rakyat Malaysia yang setia, lebih-lebih lagi selepas negara ini mencapai kemerdekaannya 53 tahun yang lalu.

Dalam konteks ini, isomorfi ini jati diri negara dan rakyat menerusi bahasa Melayu sebagai bahasa negara perlu bertitik tolak daripada penggunaan yang banyak selain baik dan betul, khususnya dalam mandala rasmi/formal oleh semua rakyat pada setiap masa.

Bagi bukan Melayu, jati diri nasional sama serta semangat kebangsaan yang juga sama ini, melalui bahasa Melayu selaku bahasa Melayu perlu bermula dengan penyebutan dan intonasi yang terlepas daripada pengaruh dan gangguan bahasa ibunda masing-masing, khususnya ketika bertutur dalam bahasa Melayu pada setiap masa.

Citra negara dan rakyat Malaysia, yakni gambaran yang ingin ditonjolkan mengenai Malaysia sebagai satu entiti politik, sosial dan budaya, khususnya kepada masyarakat luar, adalah juga melalui bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu yang kurang dan tidak baik pula dengan segala macam kesalahan dalamnya, adalah contoh yang boleh merosakkan imej negara dan rakyat. Begitu juga dengan bahasa rojak, yakni percampuran bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris misalnya dan segala macam lain yang negatif.

Imej positif bahasa Melayu antaranya perlu dibina dan dipupuk melalui penggunaannya sebagai satu-satunya bahasa pengantar dan/atau bahasa ilmu dalam sistem pendidikan nasional. Ini perlu dilakukan melalui sekolah satu aliran saja, daripada peringkat prasekolah sehingga ke peringkat institusi pengajian tinggi dalam semua bidang ilmu/pengetahuan lebih-lebih sains dan teknologi.

Bahasa negara adalah sebahagian yang penting dalam mana-mana kerakyatan. Sehubungan itu, bahasa Melayu adalah komponen penting dalam kerakyatan Malaysia. Justeru, adalah amat malangnya sekali untuk negara ini jika masih ada dalam kalangan kita, walaupun seorang yang tidak boleh berbahasa Melayu. Di manakah kesetiaan mereka ini kepada negara dalam konteks isomorfi yang diperkata itu?

Khamis, Disember 16, 2010

Institusi raja bukti konsep ketuanan Melayu masih relevan

Sistem politik dan pemerintahan tradisi Melayu meletakkan raja atau sultan sebagai pemerintah tertinggi yang diberikan sepenuh ketaatan dan kesetiaan. Sistem ini berlangsung berabad lamanya. Ketika berlangsungnya penjajahan British di Tanah Melayu, Sultan masih lagi mempunyai kuasa untuk hal tertentu bagi negeri masing-masing. Kedudukan mereka masih dianggap berdaulat ketika itu.

Apabila perlembagaan moden Persekutuan Tanah Melayu digubal oleh British, pengiktirafan terhadap kepentingan sistem beraja tetap diambil kira dengan meletakkannya sebagai Raja berperlembagaan. Ia menjadi sebahagian elemen penting dalam Perlembagaan Persekutuan. Menurut Tun Salleh Abbas (1997), apabila kemerdekaan diberikan kepada Tanah Melayu, institusi beraja dikekalkan dengan beberapa pindaan untuk disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen dan Raja berperlembagaan. Ia sekali gus melambangkan Raja Melayu adalah kesinambungan sejarah dan warisan negara. Kewujudan institusi Raja menjadi sebahagian daripada identiti negara dan ia dilindungi oleh perlembagaan. Ia disebut di dalam Perkara 159(5) yang menjelaskan bahawa tiada pindaan boleh dibuat terhadap peruntukan berhubung dengan Majlis Raja-Raja, susunan keutamaan dan hak-hak mereka untuk warisan sebagai raja negeri masing-masing tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja.
 
Perkara 71 pula menjamin hak seseorang raja dalam negeri baginda untuk mewarisi, memegang, menikmati dan menjalankan hak-hak keistimewaan di sisi Perlembagaan. Demikian juga Perkara 38(4) menyebut bahawa tiada undang-undang yang secara langsung menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran mereka boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Institusi raja dianggap penting dalam menjamin kestabilan negara kerana ia menjadi ‘payung negara’, menaungi seluruh rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan anutan kepercayaan agama. Ini adalah selari dengan Perkara 32(1) yang meletakkan kedudukan baginda sebagai ‘Ketua Negara’ dan selaras dengan kedudukannya sebagai Raja berperlembagaan, baginda perlu mengikut nasihat jemaah menteri atau menteri yang diberi kuasa oleh jemaah menteri (Perkara 39 dan 40).

Bagi orang Melayu institusi Raja berperlembagaan dengan fungsinya yang tertentu penting bagi ‘survival’ orang Melayu. Ini dapat difahami di dalam Perkara 153 yang mana ia meletakkan Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk melindungi dan memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Ia termaktub di bawah klausa (2) Perkara 153.

Berdasarkan Perkara 153, Yang di-Pertuan Agong, atas nasihat perdana menteri atau Kabinet berkuasa menyelamatkan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak dengan menentukan bagi mereka kedudukan dalam perkhidmatan awam, agihan biasiswa atau pendidikan atau latihan atau kemudahan lain yang diberikan oleh kerajaan termasuk permit atau lesen perniagaan.

Peruntukan 153 tidak boleh dipinda tanpa persetujuan Majlis Raja-raja seperti yang digariskan di bawah Perkara 159(5). Selain itu, kedudukan istimewa orang Melayu juga terkandung dalam Perkara 89 dan 90 yang memberi kuat kuasa undang-undang melindungi tanah rizab orang Melayu daripada diselenggarakan oleh orang bukan Melayu. Demikian juga pasukan Rejimen Askar Melayu hanya boleh dianggotai oleh orang Melayu saja seperti dikuatkuasakan oleh Perkara 8(5)(f).

Di dalam Perlembagaan negeri yang memiliki raja pula menetapkan Raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu hendaklah orang Melayu dan oleh kerana itu ia orang Islam. Ini bermakna Yang di-Pertuan Agong yang dipilih di kalangan Raja-Raja Melayu itu juga adalah seorang Melayu dan beragama Islam. Justeru, institusi raja turut melambangkan kedaulatan dan kuasa Islam di negara ini.

Kesimpulan, institusi Raja seperti yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan adalah satu pengiktirafan oleh penggubal perlembagaan yang memahami sejarah, warisan dan tradisi masyarakat dan kedaulatan politik Melayu.

Mereka memahami bahawa ketuanan Melayu sudah pun mengakar lama dengan kewujudan kuasa raja yang menjadi pemerintah di negeri-negeri Melayu, iaitu berabad-abad lamanya sebelum British bertapak di negara ini. Kuasa-kuasa yang diperuntukkan kepada Yang di-Pertuan Agong, terutama dalam Perkara 153 adalah untuk memelihara kedaulatan Melayu.

Isnin, Disember 13, 2010

Hadkan kenaikan harga barang daripada dimanipulasi peniaga

Antara perkara yang paling dekat dengan rakyat ialah mengenai kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Memang benar, banyak faktor yang menyebabkan harga barangan dan perkhidmatan meningkat dan ada antaranya di luar kawalan sesiapa sahaja.

Sebagai contoh, harga minyak mentah setong kini berada pada tahap tertinggi sejak dua tahun lepas, iaitu sebanyak AS$91.4. Kenaikan harga minyak ini menyebabkan, baru-baru ini, harga minyak tempatan diselaraskan.

Namun, setiap kali harga minyak diselaraskan, sering kali pihak-pihak berkenaan mengulang tayang hujah yang sama bahawa harga minyak di Malaysia lebih murah berbanding negara-negara lain. Hujah ini sebenarnya tidak memberi jawapan tepat kepada rakyat, yang sentiasa risau setiap kali harga minyak dan barangan keperluan dan perkhidmatan seperti gula dan elektrik dinaikkan.

Kerisauan rakyat kena pada tempatnya kerana kesan kenaikan harga minyak dan gula memberi kesan kepada harga barangan dan perkhidmatan yang lain. Kesan rantaian kenaikan harga barangan dan perkhidmatan sepatutnya menjadi fokus kerajaan apabila memberi jawapan kepada rakyat.

Pertama, slogan pembeli sebagai raja jarang sekali terpakai di negara kita. Selalunya, peniaga adalah segala-galanya sehingga kenaikan harga barangan dan perkhidmatan dilakukan secara sesuka hati. Secara tidak langsung membebankan rakyat.

Justeru, apabila kerajaan mengumumkan bahawa Majlis Penasihat Harga Barang bakal ditubuhkan apabila Akta Anti Pencatuan 2010 mula dikuatkuasakan pada April tahun depan, ia sedikit sebanyak boleh memberi kelegaan kepada rakyat. Sekurang-kurangnya, majlis ini boleh bertindak memantau peniaga yang "cekik darah".

Adalah lebih baik, jika majlis ini juga diberi kuasa memantau kenaikan harga perkhidmatan dan bukan sekadar memantau kenaikan harga barang. Paling penting, mekanisme bagaimanakah untuk mengehadkan kenaikan harga barang dan perkhidmatan?

Pengalaman rakyat, setiap kali kenaikan harga minyak dan gula, harga barangan dan perkhidmatan yang lain akan naik melebihi kenaikan harga dua bahan itu. Sepatutnya, kenaikan harga tersebut tidak melebihi kenaikan harga minyak dan gula.

Ambil contoh, harga gula dinaikkan sebanyak dua puluh sen sekilogram, berkemungkinan harga susu pekat juga mengalami kenaikan (katakan dua puluh sen setin), maka, harga teh tarik (minuman kegemaran rakyat Malaysia) juga akan turut naik sebanyak sepuluh sen bagi setiap cawan. Harga ini bolehlah dikategorikan sebagai melampau kerana sepatutnya kenaikan harga teh tarik berdasarkan harga purata kenaikan susu pekat bagi menghasilkan bilangan cawan sebenar teh tarik (katakan 20 cawan teh tarik).

Ini bermakna, kenaikan tertinggi secawan teh tarik hanyalah sekadar satu sen sahaja. Bayangkan dengan harga asal teh tarik pun peniaga boleh mengaut keuntungan, inikan pula dengan kenaikan sepuluh sen secawan. Masalahnya di sini, syiling satu sen sudah tidak terpakai di Malaysia. Seolah-olah syiling satu sen sudah tidak laku digunakan.

Sebenarnya, kita sendiri yang memberi nilai ke atas wang tersebut, kalau kita katakan ia tidak bernilai, maka tidak bernilailah ia. Tidak salah, jika syiling satu sen digunakan kembali demi kebaikan rakyat.

Berbalik kepada contoh di atas, kalau di Kedah, harga sebenar teh tarik (selepas kenaikan harga gula sebanyak dua puluh sen) sepatutnya hanyalah sebanyak RM1.01 (harga asal RM1) dan bukannya RM1.10 secawan.

Ini baru bab teh tarik, belum lagi bab makanan yang lain seperti kuih muih. Selain berdasarkan pengiraan di atas (wajar juga digunakan ke atas pengeluar dan pemborang barang serta peniaga besar), harga kenaikan barangan dan perkhidmatan mestilah berpaksikan kadar kenaikan purata gaji rakyat Malaysia setahun terutamanya bagi yang bergaji rendah. Barulah, rakyat tidak begitu merasa bebannya.

Begitu juga, jika ada penurunan harga minyak, umpamanya, harga barangan dan perkhidmatan juga sewajarnya diturunkan. Sekali lagi, Majlis Penasihat Harga Barang diberi peranan untuk menentukan harga terkini barangan dan perkhidmatan selepas harga minyak diturunkan.

Selepas margin keuntungan ditentukan, harga terkini barang dan perkhidmatan diumumkan kepada rakyat melalui media massa dan laman sesawang. Satu jadual pengiraan keuntungan seharusnya dibangunkan.

Mungkin perkara ini memerlukan kerja yang banyak pada awalnya, namun, percayalah, ia bertepatan dengan gagasan mendahulukan rakyat. Dengan cara ini, rakyat akan lebih berpuas hati dan tidak menjadi mangsa manipulasi peniaga yang tamak lagi haloba. Perlu diingat, zaman kerajaan mengetahui segala-galanya sudah berlalu. Apa yang rakyat mahukan penjelasan yang jitu dan bukannya sekadar memberi jawapan yang sama setiap kali harga minyak dan gula dinaikkan.

Jumaat, Disember 10, 2010

Apakah kandungan Perlembagaan Persekutuan?

Apakah kandungan Perlembagaan Persekutuan? Di antara asas penting Perlembagaan Persekutuan ialah di bawah Perkara 3, bahawa Islam adalah agama Persekutuan. Di bawah Perkara 32 (1) bahawa Kepala Utama Persekutuan adalah Yang di-Pertuan Agong yang dilantik di antara Sultan-Sultan yang menganggotai Majlis Raja-Raja.

Di bawah Perkara 152, bahawa Bahasa Melayu adalah Bahasa Rasmi Malaysia. Dan, di bawah Perkara 153, bahawa orang-orang Melayu di beri hak keistimewaan berbanding bangsa Cina dan India. Di samping itu, di bawah Perkara 89, terdapat peruntukan mengenai tanah Rezab Melayu dan lain-lain peruntukan yang melindungi orang-orang Melayu.

Jika diperhatikan kesemua Perkara-perkara yang membentuk teras Perlembagaan seperti yang tersebut di atas adalah bertunjangkan bangsa Melayu. Ia tidak boleh dipinda walaupun dengan undi 2/3 Parlimen kerana menurut Perkara 159 (5) ia memerlukan kebenaran Majlis Raja-Raja Melayu.

Mengapakah terdapat peruntukan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak Melayu? Perkara ini terjadi kerana semasa pembentukan Persekutuan Tanah Melayu (sebelum ditukar nama kepada Malaysia), Suruhanjaya Reid iaitu pihak yang bertanggungjawab menulis Perlembagaan Persekutuan, mengakui bahawa Semenanjung Tanah Melayu adalah milik bangsa Melayu. Kerana itulah juga namanya disebut sebagai Semenanjung Tanah Melayu. Keseluruhan perkara-perkara yang diperincikan oleh Suruhanjaya Reid melalui Perlembagaan Persekutuan bagi melindungi orang-orang Melayu sebenarnya adalah sebagai timbal balas kepada kesanggupan Raja-Raja Melayu memberikan kewarganegaraan secara jus soli kepada sejuta orang bangsa Cina dan India yang diambil sebagai pekerja oleh pihak British.

Secara dasarnya, para pekerja ini apabila habis kontrak bekerja maka mereka wajib dibawa balik oleh British ke negara masing-masing. Namun oleh kerana pada waktu itu, perang dunia kedua baru tamat dan negara-negara asal mereka tidak mahu menerima para pekerja ini kembali akibat kegawatan ekonomi selepas perang, maka pihak British mencari jalan untuk meninggalkan mereka di Tanah Melayu.

Sepatutnya, pihak British membawa kesemua pekerja ini ke England dan memberi kerakyatan British. Namun, hakikatnya British tidak mampu berbuat demikian kerana negara mereka juga rosak teruk akibat perang. Niat British di dalam perkara ini adalah jelas apabila mereka mendraf Malayan Union sebaik sahaja perang dunia kedua tamat.

Melalui Malayan Union British memaksa penduduk Tanah Melayu menerima bulat-bulat para pekerja berbangsa Cina dan India sebagai warganegara tanpa apa-apa balasan. Orang-orang Melayu membantah sekeras-kerasnya.

Akhirnya, apabila rundingan kemerdekaan di adakan dan orang-orang Melayu melalui UMNO memberikan syarat-syarat yang tertentu maka barulah para pekerja ini dapat diterima sebagai warganegara Tanah Melayu. Proses ini boleh didapati melalui Perjanjian Kemerdekaan 1957, di mana Raja-Raja Melayu menyerahkan kuasa de legist mereka kepada pihak British yang menjajah melalui kuasa de facto. Seterusnya, British menyerahkan pula kuasa ini kepada rakyat Tanah Melayu untuk membentuk kerajaan dan pentadbiran Tanah Melayu. Kuasa-kuasa ini adalah termasuk kuasa memberi kerakyatan. Tanpa penyerahan kuasa oleh Raja-Raja Melayu, kewarganegaraan ini adalah mustahil diberi kepada para pekerja berbangsa Cina dan India.

Khamis, Disember 09, 2010

Pertahan kedaulatan Melayu

Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar mengingatkan orang Melayu supaya bermuhasabah diri dan segera kembali ke pangkal jalan bagi mempertahankan kedaulatan Melayu.

Baginda bertitah, berdasarkan perkembangan semasa, terdapat orang Melayu yang mahu menolak kedaulatan kaum tersebut seperti yang telah termaktub dalam Perlembagaan negara.

“Perkara ketuanan Melayu saya bangkitkan kerana saya dapati pada hari ini ramai rakyat yang tidak memahami atau sudah salah tafsir maksud sebenar.

“Ketuanan Melayu atau lebih dikenali kedaulatan Melayu mencakupi kedudukan raja-raja Melayu dan rakyatnya yang kekal sehingga ke hari ini dan bukannya soal antara ‘tuan’ dan ‘hamba’,” titah baginda semasa merasmikan Multaqa Ulama Darul Ta’zim di sini hari ini.

Sultan Ibrahim bertitah, ketuanan Melayu merujuk kepada kedaulatan di negeri Melayu dengan kedudukan raja-raja Melayu sebagai puncak kerajaan negeri-negeri Melayu.

Menurut baginda, apabila British memberi kemerdekaan kepada negara ini, mereka menyerahkan semula Tanah Melayu kepada tuannya iaitu raja-raja Melayu dan rakyatnya.

“Ini kerana, awal sebelum kedatangan British dan sebelum kedatangan mana-mana bangsa ke negara ini, telah wujud tuan kepada tanah ini iaitu raja-raja Melayu dan rakyatnya.

“Sejak dulu lagi, ketika negeri-negeri Melayu belum dijadikan sebuah Persekutuan, raja-raja Melayu dan rakyatnya menerima orang luar sebagai tetamu dan memberi mereka ruang mencari rezeki serta sama-sama membangunkan Tanah Melayu.

“Apabila sudah menjadi Persekutuan, hak-hak kaum lain terus juga dijaga dan dihormati serta dijamin oleh Perlembagaan,” titah baginda.

Justeru, Sultan Ibrahim menyeru para ulama bangkit dan memainkan peranan bagi mempertahankan kedaulatan Melayu yang mula tercemar.

Baginda bertitah, ia tugas mencabar bagi para ulama dan umara (para pemimpin) untuk menjelaskan dan mempertahankan kedaulatan Melayu seperti terkandung dalam Perlembagaan yang selama ini menjadi ‘tuan tanah’ negara ini.

Sultan Ibrahim bertitah, peranan ulama pada zaman silam amat besar dalam mempertahankan agama, bangsa dan negara serta sering berganding bahu dengan para pemimpin negara bagi menuntut kemerdekaan sehingga ia dapat dicapai dan syiar Islam dapat ditegakkan hingga ke hari ini.

“Ini jelas menunjukkan peranan ulama bukan sahaja untuk menegakkan hukum syarak, malah peranan lebih besar harus digalas iaitu menjaga dan mengekalkan ketuanan Melayu yang dimiliki selama ini,” titah baginda.

Rabu, Disember 08, 2010

Orang Melayu usah mudah lupa sejarah

ISU-ISU seperti hak istimewa Melayu, Ketuanan Melayu, kedudukan Raja-raja Melayu serta kontrak sosial telah dicungkil kembali dan ada pihak tertentu menggunakan isu ini untuk mencapai objektif yang kita tidak pasti apa sebenarnya yang mereka mahukan.

Wahai kaum Melayu semua, berhentilah kita mencanang isu-isu sebegini untuk kepentingan tertentu. Jangan kita lupa peranan dan kedudukan kita pada hari ini. Sudah sekian lama orang Melayu dijajah oleh kuasa asing. Kini, sudah tiba masanya untuk kita bangun memajukan dan pada masa yang sama, mempertahankan tanah air kita daripada diceroboh anasir luar. Orang Melayu patut bersatu dan menunjukkan kita bukanlah bangsa yang suka berpecah belah.

Orang Melayu pada hari ini jangan sekali- kali melupakan sejarah apatah lagi meninggalkan sejarah dalam usaha menuju kemajuan dan kemodenan. Orang Melayu patut menjadikan sejarah lalu menjadi lebih baik pada hari ini dan masa akan datang.

Mengapa? Dalam sejarah masyarakat Melayu zaman dahulu, orang Melayu merupakan pelaut yang terkenal kerana mereka boleh meramalkan pergerakan musuh dan kapal-kapal di lautan serta mengetahui arah angin. Kerana kebijaksanaan ini beberapa buah negeri di Tanah Melayu menjadi pusat persinggahan kapal-kapal dagangan dari beberapa negara luar.

Tetapi di manakah Melayu dalam bidang ini sekarang ini? Begitu juga dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka yang telah diserang Portugis dan Belanda. Mengapa mereka hendak menawan Melaka dan apa yang lebih penting adalah mengapa mereka dengan senang dapat menawan kota Melaka? Sebabnya kerana salah seorang pembesar Melaka pada waktu itu telah belot dengan membuka rahsia kota Melaka kepada musuh.

Peristiwa itu cukup memberikan pengajaran, bahawa orang Melayu jangan sekali-kali menjadi pengkhianat bangsa dan negara. Jangan ada antara kita kerana kepentingan tertentu menjaja masalah negara kepada negara lain dan meminta negara lain membantu menyelesaikan masalah kita.

Ingat! Budaya dan adat resam masyarakat Melayu Malaysia tidak sama dengan budaya negara lain.

Isnin, Disember 06, 2010

SALAM MAAL HIJRAH

Peristiwa Maal Hijrah yang disambut sebagai permulaan takwim Islam pada 1 Muharam, adalah peristiwa penuh bersejarah kepada umat Islam khususnya dan umat manusia amnya.

Peristiwa penghijrahan umat Islam dari Kota Makkah ke Madinah adalah satu strategi yang mengambil kira perancangan jangka panjang untuk menterjemahkan gagasan dan wawasan Islam dalam bentuk penyusunan masyarakat bernegara.

Islam diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW bermula di Makkah sejak 13 tahun sebelum hijrah. Dalam usia pengikut Nabi yang masih mentah dengan Islam ketika di Makkah, banyak rintangan terpaksa mereka hadapi. Pendekatan hidup Islam yang dihayati masyarakat awal Islam ini dianggap pembesar Quraisy pada masa itu sebagai satu ancaman merbahaya kepada sistem hidup jahiliah di Makkah. Sistem bermasyarakat jahiliah masa itu akan dapat mengekal kedudukan keistimewaan mereka.

Mereka akan terus berkuasa dan meneruskan penindasan terhadap masyarakat massa Makkah tanpa penentangan. Masyarakat yang khayal dengan kehidupan berlandaskan nafsu, struktur masyarakat berpuak-puak dengan sistem perhambaan membolehkan pimpinan jahiliah Quraish meneruskan penindasan.

Penyembahan kepada patung berhala adalah sesuatu untuk masyarakat massa terus berkhayal kepada keadaan realiti.

Selain itu, sebagai pusat perniagaan dan ibadat yang dikunjungi ramai masyarakat Arab, penguasaan golongan berkuasa terhadap kota Makkah membolehkan mereka mengaut keuntungan besar.

Oleh itu, masyarakat awal Islam ditindas, dizalimi dan dipencilkan masyarakat jahiliah di Makkah. Namun, keimanan yang mantap disertai kepemimpinan, keilmuan dan teladan perilaku Rasulullah sebagai model ikutan, mereka mampu menghadapi cabaran penuh keyakinan dan mencapai kemenangan.

Mereka dididik dengan keimanan yang mantap disertai keilmuan Islam. Ayat al-Quran yang diturun di Makkah bukan saja membina keimanan manusia kepada keesaan hanya kepada Allah tetapi sekali gus mendidik pentingnya hidup bermuafakat dalam masyarakat untuk menegak kebenaran.

Islam membawa suatu misi untuk membangun masyarakat Makkah ke arah suatu sistem yang mendukung kebenaran melalui pengabdian kepada perintah Pencipta manusia. Allah menganjur penyusunan umat manusia hendaklah berasaskan semangat keadilan dalam bermasyarakat. Dasar ini sudah pasti memberi peluang yang sama untuk masyarakat massa Makkah pada masa itu.

Gagasan Islam ini memerlukan kepada kepemimpinan yang adil dan berusaha membina personaliti atau sahsiah manusia yang murni dan merdeka. Semangat keadilan dan peningkatan akhlak manusia mendukung kebenaran tidak boleh di terima pembesar Makkah pada masa itu.

Walaupun kian hari Islam makin bertambah kuat, namun permusuhan Quraisy terhadap pengikut Islam kian meningkat dengan lebih terancang. Mereka memutuskan untuk membunuh Nabi dengan menggembleng semua suku kaum Quraisy di Makkah.

Quraisy jahiliah merancang, Rasulullah dan pengikutnya turut merancang. Dalam suasana sedemikian, Allah membuat penentuan Rasulullah berhijrah ke Madinah. Penghijrahan Rasulullah dan Muhajirin Makkah di terima baik oleh golongan Ansar Madinah.

Penghayatan prinsip bermasyarakat secara Islam di Madinah adalah kemuncak kepada kejayaan Islam. Masyarakat majmuk Madinah mampu dan bersedia tunduk kepada nilai Ilahi.

Umat Islam pada awal penghijrahan adalah masyarakat minoriti. Namun dengan kewibawaan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam melaksanakan prinsip Islam, umat bukan Islam merasai mereka turut maju dengan Islam.

Peristiwa hijrah yang menjadi asas kepada takwim Islam perlu dikaji dan direnungi umat manusia dewasa ini kerana dalam membina dan menyusun umat manusia dengan berpaksikan nilai Ilahi yang berteraskan kebenaran melalui roh keadilan, halangan yang besar sudah pasti menjadi lumrah.

Peristiwa hijrah mengajar kita erti pengorbanan. Kejayaan umat Islam Makkah (muhajirin) yang terpaksa berhijrah demi untuk menegak keadilan Ilahi dan seterusnya usaha muafakat membangun Islam dengan kaum Ansar di Madinah menjadi satu pengajaran yang penuh erti.

Peristiwa hijrah adalah tindakan strategik untuk membangun Islam secara komprehensif. Bagi Islam, setiap masa berlalu perlu untuk menilai kepada usaha silam dan mengatur langkah menempuh masa depan.

Jumaat, Disember 03, 2010

Aktiviti anak pada cuti sekolah wajar dipantau

Cuti sekolah masa paling seronok buat anak melarikan diri sementara daripada alam persekolahan. Jika anak melalui tempoh itu dengan kegiatan bermanfaat seperti membaca, memperdalamkan ilmu fardu ain, melazimkan diri ke masjid dan surau, mereka berpotensi menjadi generasi cemerlang.

Sebaliknya, jika mereka menghabiskan tempoh itu dengan aktiviti tidak berfaedah seperti menonton program hiburan melampau, menyalahgunakan internet dan membaca majalah hiburan, maka tergugat masa depannya.

Kita perlu ingat, anak lazimnya bersifat kurang matang apabila berdepan cabaran. Mereka mudah terpedaya dengan apa juga cabaran di keliling. Oleh itu, ibu bapa bertanggungjawab membimbing anak supaya tidak terpedaya dengan anasir buruk yang akan merosakkan masa depan mereka. Firman Allah bermaksud: Wahai orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu; penjaganya malaikat yang keras kasar; tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. (Surah at-Tahrim: 6)

Anak sekarang berdepan dengan cabaran dan pengaruh hiburan yang terlalu banyak. Bukalah saluran televisyen manapun, pasti ada program hiburan tersedia. Sesetengah program hiburan itu amat diminati oleh anak kita.

Ini menyebabkan mereka sanggup menghabiskan masa cuti persekolahan menonton pelbagai program hiburan di televisyen dan internet. Implikasinya, anak bukan saja lemah pencapaian dalam pelajaran, malah berdepan masalah keruntuhan akhlak berpunca daripada pengaruh hiburan melampau.

Apa yang perlu dilakukan ialah memantau serta membimbing secara serius dan berterusan anak kita
supaya tidak menghabiskan masa menonton program hiburan semata-mata. Ibu bapa perlu setiap hari bertanyakan anak apa yang mereka lakukan sepanjang hari.

Apakah mereka sudah bersolat dan mengulangkaji pelajaran supaya tugas mereka sebagai pelajar tidak dipersiakan.

Pada masa sama, ibu bapa juga perlu sentiasa mengawasi anak dengan memerhati laman web yang dilayari dan memantau sistem pesanan ringkas (SMS).

Satu lagi cabaran dihadapi ibu bapa ialah mengawal pengaruh kawan dalam kehidupan anak dan bagi tujuan itu, ibu bapa perlu tahu siapa kawan anak mereka. Dengan cara itu mudah-mudahan ibu bapa dapat mengawal anak daripada terjerumus ke lembah kehancuran.(klik)

Rabu, Disember 01, 2010

Maruah tergadai, bangsa menderita

Menteri Besar Selangor, Tan Sri Khalid Ibrahim, mengingatkan raja-raja Melayu supaya berhati-hati dengan 'Si Kitol' yang didakwanya bermuka-muka mempertahankan kedudukan raja-raja Melayu.

Sebenarnya tidak sukar mengenali 'Si Kitol' yang beliau maksudkan itu. Mereka adalah orang yang menolak ketuanan Melayu kerana raja-raja adalah sebahagian daripada ketuanan Melayu itu sendiri.

Khalid tidak perlu berselindung di sebalik kepura-puraan itu kerana beliau adalah sebahagian daripada mereka yang menolak ketuanan Melayu itu.

Khalid harus sedar ketuanan Melayu itulah juga yang meletakkan kedudukan beliau dari seorang kampung menjadi kaya raya hasil daripada dasar kerajaan yang bertunjangkan ketuanan Melayu.

Elok sangatlah kalau Khalid Ibrahim menasihatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, isterinya, Wan Azizah dan Azmin Ali supaya jangan menjadi 'Si Kitol' yang memporak-perandakan bangsanya dengan menolak ketuanan Melayu.

Azmin mahu berperang habis-habisan untuk menghapuskan ketuanan Melayu. Adakah beliau sedar dengan penghapusan itu maka hak-hak orang Melayu yang dilindungi perlembagaan akan turut terhakis?

Mungkin beliau boleh berlagak sombong kerana beliau juga sudah kaya-raya yang tidak lagi memerlukan ketuanan Melayu. Tetapi bagaimana dengan bangsa Melayu termasuk Melayu di dalam PKR yang masih memerlukan pembelaan?

Saya masih tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya orang Melayu jika PKR memerintah kerana hak ketuanan Melayu sudah tidak ada lagi. Dengan apa orang Melayu mahu menuntutnya?

Orang-orang Melayu dalam PKR patut memikirkan hal ini dengan fikiran yang waras. Bukan bertepuk tangan apabila Anwar, Wan Azizah dan Azmin berucap mahu menghapuskan ketuanan Melayu.

Mengapa orang Melayu dalam PKR begitu gembira bila pemimpinnya berkata ketuanan Melayu wajib dihapuskan? Semoga Tuhan membuka hati mereka. Bersoraklah secara rasional.

Ingatlah jangan menang sorak, kampung tergadai. Tanpa ketuanan Melayu masa depan anak cucu cicit kita akan menanggung derita. Jangan memikirkan kepentingan politik jangka pendek hingga sanggup membuang apa yang menjadi hak kta.

Hendak berpolitik biarlah ada kewarasan dan rasional. Jangan gadaikan maruah bangsa sendiri semata-mata kepentingan diri walaupun seperti kata Azmin beliau sanggup dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Begitu sekali bencinya beliau kepada ketuanan Melayu.

Beliau seorang memang tidak rugi apa-apa termasuk Anwar dan Wan Azizah. Tetapi bagaimana dengan bangsa Melayu seluruhnya? Mereka akan merempat di tanah air sendiri. Segala-galanya tidak berguna. Ambillah iktibar daripada peristiwa 13 Mei.

Jadi memang patut sangat Khalid Ibrahim bimbang dengan kewujudan 'Si Kitol' yang sebenarnya ada di dalam rumahnya sendiri dan 'Si Kitol' inilah yang akan menendang beliau keluar. Kalaulah mereka sanggup menendang bangsa sendiri, apalah sangat Khalid.

Isnin, November 29, 2010

MENDAULATKAN BAHASA KEBANGSAAN

Tan Sri Hussein Ahmad dan Datuk Dr. Firdaus Abdullah, kedua-duanya mengaku dan sedih dengan sikap orang ramai yang jelas meminggirkan dan mengabaikan Bahasa Kebangsaan. Apa dah jadi dengan bahasa kebangsaan kita ini?

Dalam keadaan orang Melayu masih memegang pucuk pimpinan negara pun, kita tidak dapat mempertahankan bahasa ini. Cuba bayangkan pada masa akan datang jika kaum lain memegang pucuk pimpinan negara.

Memang tak boleh nak bayangkan apa akan terjadi kepada nasib bahasa Melayu. Tolonglah wahai pemimpinku, buatlah sesuatu sebelum nasi menjadi bubur.

Jangan undur ke belakang sehingga kita sanggup menjadikan bahasa Inggeris untuk bahasa sains dan teknologi. Mengapa kita tidak sanggup meneruskan usaha-usaha murni pemimpin dahulu yang mendaulatkan bahasa kebangsaan dengan cara memperkenalkan istilah dan terjemahan pelbagai bidang ilmu baik sains, matematik, ekonomi, sejarah dan teknologi sehingga mewujudkan UKM dan penggunaan bahasa perantaraan bahasa Melayu dalam semua kursus yang ditawarkan oleh IPTA?.

Jika dilihat dari segi perjuangan mendaulatkan bahasa kebangsaan ini, bukan sahaja orang Melayu yang sanggup memperjuangkan bahasa kebangsaan malahan kaum lain yang terpelajar pun mahu bahasa kebangsaan ini terutama untuk tujuan perpaduan rakyat. Lihatlah usaha Dr, Ridhuan Tee Abdullah, Prof. Datuk Koh Kay Kim, Prof. Dr. Teo Kok Seong, Dr. Lim Swee Tin dan lain-lainnya.

Dengarlah rintihan kami yang berusaha mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Harapan saya pemimpin negara sedar dan dapat melaksanakan peraturan dan undang-undang sedia ada agar dapat mendaulatkan bahasa kebangsaan. Insya-allah.

Selasa, November 23, 2010

'Pemerintahan raja berperlembagaan harus dipertahan'

Datuk Seri Najib Razak meminta rakyat terus mempertahankan sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang sudah terbukti berkesan mewujudkan keamanan serta kestabilan politik.

Perdana Menteri berkata, sistem pemerintahan sedia ada juga membantu pembangunan secara terancang bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat sejak negara mencapai kemerdekaan.

Malah, katanya, amalan sedemikian turut berjaya mentransformasikan Malaysia daripada sebuah negara pertanian berpendapatan rendah kepada sebuah negara perindustrian moden yang berpendapatan sederhana tinggi. Kita sudah membuktikan sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen adalah sistem pemerintahan terbaik serta paling berkesan kerana ia mengadunkan warisan tradisi negara yang terbaik bersama-sama aspirasi rakyat.

Oleh demikian, rakyat perlu terus mempertahankan sistem ini dan tidak ada sebab untuk kita bersikap ibarat tikus membaiki labu, katanya.

Sesungguhnya bangsa yang tidak tahu dan tidak berminat dengan sejarah warisan bangsanya sendiri adalah bangsa yang lemah serta miskin semangatnya, katanya

Jumaat, November 19, 2010

Bersedialah, kemungkinan berlakunya banjir

Johor yang pernah dilanda banjir besar penghujung 2006 dan awal 2007, bersedia menghadapi bencana itu tahun ini dengan penubuhan jawatankuasa kecil di pusat pemindahan banjir bagi menyelaras bantuan di 600 pusat pemindahan.

Penolong Setiausaha Majlis Keselamatan Negeri Johor, Azura Mohd Kifli berkata, penubuhan jawatankuasa itu diputuskan tiga hari lalu pada mesyuarat persediaan banjir yang dipengerusikan Setiausaha Kerajaan Johor, Datuk Abdul Latiff Yusof.

“Semua Pejabat Daerah ditugaskan mengenal pasti jawatankuasa kecil itu yang akan diketuai guru besar atau pemimpin tempatan di setiap pusat pemindahan.

“Ia bertujuan memudahkan koordinasi sesebuah pusat pemindahan termasuk urusan pendaftaran mangsa banjir, keselamatan, makanan, penyenaraian barangan keperluan, ubatan dan sebagainya,” katanya, di sini, semalam.

Kesemua pusat pemindahan itu mampu menampung 166,047 mangsa dengan Batu Pahat, Segamat, Johor Baharu dan Kota Tinggi diletakkan sebagai kawasan berisiko banjir.

Banjir besar pada penghujung 2006 dan awal 2007 dianggap yang terburuk di Malaysia, selain menyebabkan lebih 100,000 mangsa dipindahkan ke pusat pemindahan di seluruh Johor.

Azura berkata, semua agensi kerajaan dan swasta, termasuk Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat serta Persatuan Bulan Sabit Malaysia sudah bersiap siaga bagi melakukan kerja-kerja menyelamat.

"Seramai 2,283 polis juga sudah menyediakan 60 bot, helikopter dan 288 kenderaan utiliti lain.

“Kita harap banjir yang mungkin berlaku tahun ini tidak seburuk banjir pada 2006. Menurut laporan Jabatan Pengairan dan Saliran Johor, kerja-kerja mendalamkan sungai, projek tebatan banjir dan pembinaan jalan ladang juga sudah disiapkan,” katanya.

Sementara itu, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Johor, Nik Omar Nik Ab Rahman berkata, pihaknya bermesyuarat 2 November lalu bagi membincangkan pelbagai persiapan menghadapi banjir.

Beliau berkata, semua stor penyimpanan di setiap daerah sudah dilengkapi barangan keperluan mangsa banjir, dan kira-kira 40 pegawai JKM di setiap daerah juga sudah diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga.

Tambahan 30 peratus barang keperluan termasuk pakaian, selimut, cadar, beras, minyak masak dan gula di depoh penyimpanan JKM di Parit Keroma, Muar akan dilakukan dalam masa terdekat bagi mengelak kekurangan bekalan.

"Kami juga sudah menghantar bekalan keperluan ke kawasan yang sering terputus hubungan akibat banjir, termasuk masyarakat Orang Asli di Kampung Peta dan Tanah Abang di Mersing serta penduduk di pulau sekitar Johor pada bulan lalu," katanya.

Seramai 450 sukarelawan berdaftar dengan JKM Johor akan digerakkan jika banjir berlaku. - Bernama

Selasa, November 16, 2010

SELAMAT HARI RAYA AIDILADHA

Kami warga KEMAS Kawasan Sekijang mengambil kesempatan untuk mengucapkan 'Selamat Hari Raya Aidil Adha' kepada semua umat Islam di serata dunia khasnya kepada umat Islam di Malaysia.

Disebalik kemeriahan kita menyambut Aidil Adha ini ada hikmah disebaliknya Hari Raya Aidil Adha. Sebagai umat Islam di mana jua berada bersama-sama dengan saudara muslimin kita yang sedang menunaikan ibadat Haji, di Kota Suci Mekah, menyambut Aidil-Adha atau Hari Raya Korban, dengan menunaikan syiarnya seperti bertakbir, bersembahyang dan menyembelih korban sebagai bukti melahirkan keimanan kepada Allah, di samping memperingati sunnah Nabi Ibrahim Alaihissalam dan keluarganya, yang telah melakukan pengorbanan demi menjunjung terhadap perintah Allah Subhanahu Wataala.

Pengorbanan menjadi ujian kepada umat manusia, sejarah manakah mereka itu beriman dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wataala yang menjadikan, yang memberi rezeki dan segala kurniaan yang tidak terkira banyaknya.

Firman Allah Subhanahu Wataala surah Ibrahim, ayat 34:-

Maksudnya:

Dan dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu pohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Sesungguhnya manusia (yang ingkar) sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya dan sangat mengingkari (tidak menghargai nikmat Allah).

Salah satu ibadat yang sangat dianjurkan kita melaksanakannya di Hari Raya Adha  ini ialah berkorban sebab itu Aidil-Adha lebih tepat kita sebut Hari Raya Korban. Iaitu menyembelih haiwan seperti kambing, lembu, kerbau atau unta, seekor kambing untuk seorang, seekor lembu atau kerbau atau unta untuk tujuh orang.  Penyembelihan Korban dilakukan setelah selesai solat Aidil-Adha dan masih dapat dilakukan pada hari-hari Tasyrik iaitu 11,12, 13 Zulhijjah.

Rabu, November 10, 2010

Subjek baru Terjemahan al-Quran

Mata pelajaran baru, Terjemahan al-Quran mungkin akan mula diperkenalkan sebagai subjek yang diajar di seluruh sekolah agama negeri mulai tahun depan.

Menteri Besar, Datuk Abdul Ghani Othman berkata, perkara itu dicadangkan dalam Bajet Negeri 2011 sebagai usaha kerajaan memastikan setiap murid tidak sekadar khatam al-Quran, tetapi juga dapat memahami makna ayat-ayat yang mereka baca.

Dengan adanya mata pelajaran baru ini, ia dapat mendidik anak-anak kita bukan setakat boleh membaca al-Quran, malah memahami huraianya sekali.

Abdul Ghani berkata, pelaksanaan mata pelajaran baru itu akan dijalankan secara berperingkat-peringkat yang dimulakan dengan murid tahun empat. Murid-murid darjah empat perlu membaca 10 juzuk pertama al-Quran serta terjemahannya.

Darjah lima baca 10 juzuk berikutnya serta terjemahannya manakala darjah enam 10 juzuk akhir beserta terjemahannya.

Sementara itu, beliau turut mencadangkan supaya azan di masjid dan surau di seluruh negeri ini diseragamkan dengan menjadikan alunan azan di Madinah sebagai rujukan.

"Azan di seluruh negeri perlu diseragamkan kerana ia dapat memperkukuhkan dan melambangkan kekuatan dan perpaduan umat Islam di negeri ini," katanya.

Isnin, November 08, 2010

TAHNIAH KEPADA EN. ABD GHAFAR MAHMUD

Pengarah Institut Aminuddin Baki Datuk Abdul Ghafar Mahmud dilantik sebagai Ketua Pengarah Pelajaran yang baru bagi menggantikan Tan Sri Alimuddin Mohd Dom yang bersara wajib semalam.

Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pelantikan itu, yang berkuat kuasa hari ini, adalah selaras dengan peruntukan 144(3) Perlembagaan Persekutuan.

"Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin telah memperkenankan pelantikan beliau (Abdul Ghafar) sebagai Ketua Pengarah Pelajaran

Gred Utama Turus III," katanya dalam kenyataan di Kuala Lumpur, hari ini.

Muhyiddin, yang juga Menteri Pelajaran, berkata pelantikan itu dibuat berdasarkan pengalaman luas yang dimiliki Abdul Ghafar dalam bidang pendidikan, pengetahuan selain kompetensinya.

"Saya percaya pengalaman, pengetahuan serta komitmen beliau akan membolehkannya melaksanakan tugas seperti mana yang diperuntukkan oleh Akta Pendidikan 1996," kata Muhyiddin.

Muhyiddin turut merakamkan penghargaan kerajaan terhadap sumbangan Alimuddin sepanjang 34 tahun berkhidmat dalam bidang pendidikan.

Abdul Ghafar, 56, merupakan lulusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dari University of East Anglia, Norwich, United Kingdom dan Sarjana Muda Sastera dari Universiti Malaya.

Beliau memulakan perkhidmatan awam sebagai Pegawai Perkhidmatan Pelajaran pada 1 Mei 1977.

Sepanjang perkhidmatannya dalam bidang pendidikan, Abdul Ghafar telah memegang pelbagai jawatan penting termasuk Atase Pendidikan di Jabatan Penuntut Malaysia, Washington, Amerika Syarikat (1989), Pengarah Bahagian Sukan Seni dan Kokurikulum, Kementerian Pelajaran (2007) dan Ketua Nazir, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, Kementerian Pelajaran pada 2008.

Khamis, November 04, 2010

Ibu bapa takwa lahirkan zuriat beriman

Pemerdagangan bayi sudah berlarutan sejak sekian lama. Berikutan itu, kejadian yang hangat dilaporkan kini tidak begitu mengejutkan. Lebih malang, anak remaja diperjudikan dan mereka membesar tanpa pegangan agama hingga akhirnya hidup dalam maksiat.

Benar, dunia tanpa sempadan menuntut komitmen luar biasa terhadap kehidupan, kerana wang manusia sanggup berbuat apa saja sehingga kasih sayang sudah tiada nilainya jika kemewahan tiada di depan mata. Inilah padahnya apabila ibu bapa tidak tahu menghargai anugerah yang diberikan Yang Esa. Bukan semua orang dikurniakan cahaya mata kerana ada yang sekian lama memohon tetapi tidak diperkenan oleh-Nya.

Ada yang berikhtiar dengan segala upaya tetapi hampa. Apa pun, hikmahnya tetap ada cuma keterbatasan akal manusia menghalang kita memahaminya.

Jika dulu tugas ibu bapa cukup dengan mengawasi anak di depan mata tetapi hari ini ada dunia lain yang dihuni anak tanpa dapat diintai si ibu. Inilah yang dikatakan alam maya, anak kecil juga tahu merentasinya tanpa berbekalkan wang, cukup jari tahu menari.

Sama ada alam maya menjadikan anak lebih berilmu atau sebaliknya bergantung kepada kesediaan ibu bapa mencari ilmu menghadapi tanggungjawab mentarbiah anak dalam dunia serba mencabar kini.

Semua ibu pasti berasakan tanggungjawab membesarkan anak lebih sukar daripada mencari rezeki buat mereka. Apatah lagi jika ibu berkerjaya dan pada masa sama memikul tugasan membimbing cahaya mata.

Sudah pasti masa diperuntukkan berganda banyaknya, tenaga diperah tidak terhingga, tetapi semua kerana tanggungjawab yang perlu dilaksana. Ibu bapa tidak akan berasa penat dan lelah apabila melihat anak semuanya berjaya.

Setiap ibu yang mengerti suruhan agama tahu tanggungjawab dipikul dan kesan buruknya jika tidak ditunaikan untuk memastikan amanah Allah SWT yang lahir dari rahimnya memulakan kehidupan di dunia dengan baik dan akhirnya juga bagus.

Bahkan anak yang lahir daripada benih bapa dan ibu yang bertakwa serta takutkan Allah SWT yang berjaya dididik mengikut landasan agama akan menyelamatkan ibu bapanya daripada api neraka hanya dengan doa mereka.

Sudah tentu setiap ibu bapa ingin menyelamatkan anak daripada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu, tetapi hasrat itu tidak akan tercapai tanpa usaha membimbing anak mentaati suruhan Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya.

Allah berfirman yang bermaksud: “Hai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (Surah at-Tahrim, ayat 6)

Didikan ibu bapa yang membimbing anak melalui teladan akhlak baik mampu membantu mereka bijak menilai apa yang baik atau buruk tanpa boleh dipengaruhi oleh sesiapa.

Ibu bapa tidak perlu takut merotan anak yang melakukan kesalahan seperti sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Perintahkanlah anakmu melaksanakan solat pada usia mereka tujuh tahun dan pukullah mereka apabila enggan mengerjakannya pada usia 10 tahun.” (Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud)

Nabi tidak meminta anak dipukul sebelum usianya 10 tahun walaupun mereka melanggar perintah Allah SWT, tetapi mereka perlu sentiasa dinasihat dan dibimbing supaya proses pembentukan akhlak mulia dapat dilakukan dengan sempurna serta konsisten.

Ibu bapa yang tidak bertegas atau merotan anak kerana meninggalkan perintah Allah SWT selepas mereka berusia 10 tahun bakal mendepani anak yang tidak boleh ditegur jika melakukan kesalahan, tidak taat perintah Tuhan, serta keliru antara suruhan dan larangan agama.

Isnin, November 01, 2010

Wajib lulus Sejarah pupuk jati diri

KEPUTUSAN Kementerian Pelajaran menjadikan mata pelajaran Sejarah sebagai subjek wajib lulus dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) adalah satu langkah yang tepat.


Pada pendapat saya, pelajar kini hanya menganggap mata pelajaran Sejarah sebagai subjek pelengkap dalam SPM dan tidak menghayati kepentingan subjek ini.

Sebenarnya, mata pelajaran ini adalah sangat penting dalam membentuk jati diri seseorang warga negara Malaysia. Menerusi mata pelajaran ini, kita dapat mengingati tarikh dan saat penting dalam perjuangan untuk pembentukan Malaysia yang kita semua sayangi. Dalam pemerhatian saya, tidak ramai pelajar yang dapat mengingati punca negara kita dijajah, kesan diterima rakyat ketika ditentang komunis dan kepentingan Perlembagaan Persekutuan.


Dapatlah disimpulkan jika penerapan mata pelajaran Sejarah ini dilakukan dengan berkesan, tidak mustahil pada masa akan datang, Malaysia dapat melahirkan rakyat lebih patriotik dan bersemangat nasionalisme tinggi.

Oleh itu, keputusan Kementerian Pelajaran ini haruslah disambut baik kerana sejarah penting dan perlu dikenang untuk kekalkan keharmonian

Rabu, Oktober 27, 2010

DIDIKLAH ANAK IKUT CARA RASULULLAH

Sering diperkatakan adalah tanggungjawab sama ada ibu kepada anak atau anak terhadap orang tuanya. Tanggungjawab pula akan dikaitkan dengan keperluan harian merangkumi makan, minum, perbelanjaan dan kasih sayang.

Namun, jarang sekali diperkatakan mengenai hak serta kewajipan yang dimiliki anak sejak dalam kandungan, apabila baru dilahirkan seterusnya meniti fasa perubahan daripada kanak-kanak, remaja hingga dewasa.

Pendedahan mengenai hak serta kewajipan ini sebenarnya menjadi pemula kepada bagaimana ibu bapa perlu membesarkan anak mereka kerana melalui kefahaman berdasarkan nas al-Quran dan hadis, pelaksanaan tanggungjawab menjadi lebih bermakna.

Gaya Rasulullah mendidik menampilkan kelainan apabila membincangkan hukum dan hak yang ditetapkan kepada anak kerana di sebalik setiap hukum terkandung prinsip dasar pendidikan yang penting.

Nafkah sebagai contoh, adalah tugas diamanahkan kepada bapa dan bagi memastikan ia ditunaikan, bapa itu tidak semestinya kaya tetapi mampu berusaha memperoleh nafkah demi keperluan keluarganya.

Bagi bapa yang melaksanakan urusan itu, dia sudah menghidupkan dirinya sendiri, apatah lagi jika tugas dilakukan dengan cara baik sesuai keadaannya. 

Ketentuan hukum juga adalah peringatan kepada penjaga dan pendidik untuk memerhati anak serta perkembangannya kerana di sebalik tanggungjawab diamanahkan sebenarnya natijah diharapkan iaitu mewujudkan masyarakat yang sempurna.

Isnin, Oktober 25, 2010

PENDAFTARAN KEMASUKAN SESI 2011

Ilmu sangat berguna dalam kehidupan seharian setiap manusia. Apatah lagi, jika ilmu baik itu diamalkan dan dimanfaatkan oleh individu itu.

Maka tidak mustahilah ilmu yang diperoleh itu akan kekal sepanjang hayat.

Oleh itu, kita mestilah tabah dalam menuntut ilmu, waima dalam apa keadaan sekalipun. Sayangnya, ramai golongan muda sering kali alpa tentang kepentingan usia muda merebut peluang yang ada untuk memenuhi ilmu di dada.

Justeru itu, KEMAS kawasan Sekijang mengalu-alukan kemasukan anak tuan/puan ke Tabika KEMAS bagi sesi tahun 2011, pendaftaran telah dibuka sekarang.  Tuan/puan boleh merujuk ke Tabika KEMAS yang berhampiran tuan/puan.

Bagi kawasan Sekijang sila rujuk kepada maklumat yang tercatat di sebelah, semoga ianya dapat memberikan infomasi yang terkini kepada tuan/puan.

Sekian terima kasih...

Jumaat, Oktober 22, 2010

TERPATERI KEMAS

Hak orang Melayu, kaum lain dijamin Perlembagaan Persekutuan. Datuk Seri Najib Razak menjelaskan kedudukan dan hak istimewa orang Melayu serta kepentingan kaum lain dari segi politik sudah terkunci kemas dalam Perlembagaan Persekutuan dan tidak boleh dipinda tanpa perkenan Majlis Raja-Raja Melayu.

Pindaan Perlembagaan Persekutuan khususnya membabitkan kedudukan Melayu hanya boleh dibuat dengan kelulusan Majlis Raja-Raja walaupun memperoleh majoriti dua pertiga di Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

“Selepas itu, pindaan berkenaan perlu mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja berdasarkan peruntukan Perkara 38 (Majlis Raja-Raja) Fasal 4 dan Fasal 5 dalam Perlembagaan Persekutuan”.
 
Fasal 4, Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan menyebut: “Tiada apa-apa undang-undang yang menyentuh secara langsung keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran Raja-Raja boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja”.

Fasal 5, Perkara 38 pula menyebut: “Majlis Raja-Raja perlu dirujuk sebelum membuat apa-apa perubahan mengenai dasar mengenai tindakan pentadbiran di bawah Perkara 153”.

Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan menyentuh perizaban kuota mengenai perkhidmatan, permit dan sebagainya bagi orang Melayu.

Selasa, Oktober 19, 2010

SULTAN JOHOR RASA DUKACITA

Peringatan Sultan Johor wajar dipatuhi dan diambil iktibar oleh semua pihak. Ironinya, suara Sultan Johor yang tegas memaparkan betapa rasa dukacita baginda berikutan senario semasa kini, di mana ada pihak begitu ghairah memperjuangkan kaumnya dan mempertikaikan hak dan keistimewaan orang Melayu yang telah diperuntukkan sekian lama dalam Perlembagaan Persekutuan. Lebih mendukacitakan akhir-akhir ini, polemik yang dilihat ‘membelakangkan’ institusi istana yang menjadi payung kepada rakyat jelata sejak sekian lama, ditambah dengan perkembangan yang menggusarkan kini ialah kerapuhan perpaduan orang Melayu.

Suasana aman dan harmoni dinikmati pelbagai kaum yang hidup di negara ini wajar dikekalkan untuk selamanya. Jangan dikorbankan nikmat keamanan dan kemakmuran kini dengan kepentingan kaum dan politik jumud yang akhirnya boleh menghancurkan negara ini dengan sekelip mata. Ketika itu nanti, menyesal sudah tidak berguna, menangis air mata darah pun menjadi sia-sia sahaja. Kami sebagai rakyat yang cintakan negara ini, amat menghargai dan mengharapkan agar institusi istana tidak penat dan berputus asa dalam soal memberi peringatan dan mengambil berat hal ehwal orang Melayu.

Sultan Johor amat prihatin dan melihat kegoyahan perpaduan Melayu kini begitu membimbangkan. Ini bermakna kedudukan orang Melayu yang dinaungi oleh sultan dan raja mula digugat pihak tertentu. Semua orang Melayu harus sedar iaitu apa yang dinikmati kini tidak kekal selamanya, jika kita alpa dan ghairah mengejar kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan nasib bangsa dan agama. Benar, hari ini umat Melayu memang merupakan majoriti penduduk Malaysia. Tetapi adakah satu jaminan dan boleh kekal selama-lamanya?. Bagaimana dengan nasib anak cucu kita nanti?

Umat Melayu juga harus sedar, mereka boleh menjadi kelompok minoriti dan kehilangan kuasa politik sekiranya tidak berwaspada iaitu, akibat penguncupan jumlah umat Melayu secara fizikal disebabkan kemerosotan kadar kelahiran dan pertambahan kadar kematian. Ia juga boleh berlaku akibat fregmentasi politik menerusi penubuhan pelbagai parti siasah atau politik yang berkonflik. Justeru, umat Melayu yang sayangkan bangsa dan agamanya wajar kembali bersatu tanpa mengira fahaman politik yang bersifat kepentingan peribadi.

Peringatan Sultan Johor ini wajar dijadikan iktibar. Institusi istana bukan sekadar lambang istiadat dan upacara rasmi semata-mata. Institusi istana sebenarnya mempunyai kuasa dan peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan raja-raja, melindungi kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam dan termasuk melindungi kaum-kaum lain di negara ini.

Kami, rakyat Malaysia yang cintakan negara ini amat menyanjung tinggi peringatan Sultan Johor dan kini sudah tiba masanya semua sultan di Malaysia bangkit ‘bersuara tegas’ dan bersatu hati memberi peringatan kepada rakyat yang sebahagiannya sudah alpa dan lupa dengan Perlembagaan Persekutuan yang menjadi tunggak undang-undang utama di Malaysia.

Ingatlah, hanya perpaduan dapat menjamin keharmonian dan kemakmuran hidup di negara yang unik ini, dengan rakyatnya berbilang bangsa dan agama dapat hidup bersama dengan aman dan tanpa rasa bimbang. Semua rakyat Malaysia wajar bersyukur dengan nikmat yang dikecapi. Ambil iktibar peringatan Sultan Johor, agar apa yang ada dan dinikmati kini tidak hilang sekelip mata. Menyesal kemudian tidak berguna. Ketika itu nanti menangis air darah pun tidak ada maknanya lagi!

Isnin, Oktober 18, 2010

BAJET 2011 UNTUNGKAN RAKYAT

Pembentangan Bajet 2011 yang bentangkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak dilihat menguntungkan rakyat terutama dalam soal pemansuhan duti import ke atas kira-kira 300 barangan kegemaran pelancong serta masyarakat tempatan.

Bajet kali ini juga cukup sederhana dan berada di landasan yang betul dengan rakyat pasti akan menghargainya terutama bagi golongan pertengahan dan bawah.

Seperkara lagi yang cukup menarik adalah berkenaan keperluan setiap rakyat untuk memiliki rumah yang selesa dan pinjaman 100 peratus kepada pembeli rumah pertama yang berpendapatan isi rumah kurang daripada RM3,000 sebulan dengan tanpa perlu mengeluarkan 10 peratus wang pendahuluan seperti kebiasaan.

''Kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana menghapuskan duti import ke atas kira-kira 300 barangan seperti pakaian dan keperluan harian lain. Ini cukup menggembirakan rakyat,'' 

Terima kasih juga atas Bantuan Khas Kewangan sebanyak RM500 kepada penjawat awam, walaupun ianya nampak kecil namun kami bersyukur di atas pemberian itu.

Jumaat, Oktober 15, 2010

“PERANAN KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM MENANGANI GEJALA SOSIAL”

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Saya berpesan kepada diri saya dan hadhirin sekalian, marilah kita bertaqwa kepada Allah SWT. dengan sebenar-benar taqwa dengan kembali mengikuti ajaran Islam yang syumul iaitu dengan beramal soleh, menyuruh manusia berbuat kebaikan dan mencegah mereka daripada melakukan kemungkaran. Mudah-mudahan segala amal bakti kita akan diredhai oleh Allah dan membawa kebaikan untuk kita di dunia
dan akhirat.

Sidang Jumaat yang berbahagia,
Peranan keluarga dan masyarakat dalam membentuk dan mengembalikan Islam kepada generasi umat manusia yang tergelincir daripada landasan iman dan taqwa adalah sangat penting. Adalah menjadi tanggungjawab kita bersama menangani kemelut gejala sosial yang berlaku ini dengan berani dan bijaksana agar golongan sasaran dakwah kita tidak menolak seruan yang disampaikan kepada mereka. Firman Allah SWT. dalam surah An-Nahl ayat 125:
 
”Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) dengan hikmah (kebijaksanaan) dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang terbaik, sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat daripada jalan-Nya, dan Dialah juga yang lebih mengetahui
akan orang yang mendapat hidayah”.

Setiap anggota masyarakat mestilah berperanan membimbing mereka yang terjebak dengan maksiat atau gejala sosial supaya kembali kepada Islam secara pendekatan dakwah yang bijak. Hanya menggunakan pendekatan yang matang, sesuai dan berhikmah, kita mampu membimbing golongan ini kembali kepada Islam. Suatu masa dahulu pendekatan seperti ceramah, nadwah dan Khemah Ibadah sesuai diguna-pakai dalam menarik minat muda-mudi tetapi hari ini umat Islam harus memaksimumkan penggunaan Medium Dakwah yang melibatkan pendekatan kesukanan, hiburan, teknologi canggih seperti penggunaan IT. yang meliputi penggunaan Laman Sosial, Blog, E-Mail atau melalui Laman-laman Web.

Ibubapa hendaklah bersikap terbuka dalam memainkan peranan mereka bagi menarik minat anak-anak dengan cara atau jalan yang paling baik. Pendekatan tegas, berdisiplin di samping menunjukkan kasih sayang, lembut dan mesra adalah sangat sesuai dalam mentarbiyyah anak-anak. Kita tidak ingin melihat anak-anak
menjadi semakin jauh daripada kita akibat tiada belaian kasih sayang dan kemesraan terhadap mereka.

Justeru, ibubapa hendaklah mempelajari Ilmu-ilmu Motivasi dan Pentarbiyyahan terkini sesuai dengan peredaran zaman. Ada masa dan ketika kita menjadikan mereka teman dan ada masa kita bertegas dengan mereka. Kasih sayang dan kemesraan hendaklah dipupuk, Program-program Pembinaan Ukhuwwah Dan Jalinan Kekeluargaan hendaklah sentiasa dibentuk seperti lawatan, perkhemahan, hari keluarga, riadhah santai bersama keluarga dan sebagainya.

Sidang Jumaat yang dikasihi,
Apa yang paling penting peranan keluarga dalam menangani gejala sosial yang berlaku ialah penerapan asas-asas agama kepada anak-anak kita. Tanggungjawab kita sekurang-kurangnya memberikan Pendidikan Asas Fardhu ’Ain dalam diri setiap anak-anak, mudah-mudahan ianya akan menjadi obor dalam kehidupan mereka untuk memperolehi keredhaan Allah SWT.

Ibubapa hendaklah menjadi contoh utama dalam amalan dan menunaikan kewajipan agama seperti solat secara berjamaah dan membimbing anak-anak berkenaan batas-batas pergaulan dalam Islam, pemeliharaan batasan aurat, galakan untuk menghadhiri kelas-kelas agama dan sebagainya. Di samping itu peranan masjid, NGO, Jabatan-jabatan Kerajaan, Swasta, JKKK. dan Individu Perseorangan dalam membendung gejala sosial hendaklah diperkasakan dengan menyumbang apa-apa yang perlu samada kewangan, kemudahan, dewan, tempat rekreasi atau peralatan mengendalikan Programprogram Kesedaran atau Khidmat Nasihat berupa Ceramah Motivasi, Kaunseling, Penyediaan Kursus-kursus Keinsafan, Bimbingan Kerjaya atau Panduan Berumahtangga demi menyelamatkan generasi muda daripada menjadi mangsa keruntuhan akhlak dan akidah. Kita yakin, sekiranya langkah-langkah ini dilakukan oleh keluarga dan masyarakat yang peka dengan perkembangan yang berlaku di kalangan muda-mudi dan remaja, sudah tentu dapat membendung gejala sosial yang berlaku. Firman Allah SWT. dalam surah Toha ayat 132:

”Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan solat dan hendaklah engkau bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu;. dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertaqwa”.

Menurut buku ”Apa Ertinya Saya Menganut Islam ” yang dikarang oleh Fathi Yakan menyatakan untuk kembali kepada Islam dan sekaligus membendung penularan gejala-gejala sosial yang melibatkan keruntuhan akidah, syariat dan akhlak mestilah membudayakan masyarakat Islam dengan beberapa langkah:

Pertama: Memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa matlamat hidup insan ialah sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30:

”Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.
Ini menjelaskan kepada kita bahawa sebagai khalifah dan hamba Allah, umat Islam wajib menegakkan agama Allah dan mentadbir alam ini berlandaskan syarak dan agama serta patuh dan taat mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT. Firman Allah SWT. dalam surah Az-Zariyat ayat 56: ”(Ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepada-Ku”.

Kedua: Manusia haruslah memahami bahawa nilai dunia adalah terlalu sedikit dan bersifat sementara berbanding akhirat.

Ketiga: Manusia hendaklah menyedari bahawa kematian pasti datang menemui kita. Justeru, carilah bekalan menuju alam akhirat. Firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 185: ”Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan hanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga maka sesungguhnya dia telah berjaya, dan (ingatlah bahawa) kehidupan di dunia ini (meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya) tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.

Keempat: Umat Islam mestilah mengetahui hakikat Islam itu dengan mempelajari selok-belok agama agar hilang kejahilan umat dan kebaikan akan terserlah akhirnya. Hadith ini diriwayatkan oleh Al-’Askari daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

”Sesungguhnya ilmu itu didapati dengan belajar dan kefahaman itu didapati dengan mendalami ilmu, barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, nescaya Allah akan memberikannya kefahaman dalam agama”.

Kelima: Umat Islam mestilah mengenali siapakah jahiliyyah atau musuh Islam. Semua perkara yang menyimpang daripada agama adalah jahiliyyah. Kita hendaklah waspada bahawa musuh-musuh ini akan sentiasa menghancurkan kita termasuk budaya dan pemikiran. Tegasnya untuk menyelesaikan sebahagian masalah gejala sosial ini adalah dicadangkan:

Pertama: Sesebuah keluarga mestilah menggalakkan mereka yang bujang supaya berumahtangga kerana Rasulullah menegaskan dalam hadithnya yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Al-Hakim:

"Sesiapa yang berkahwin sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya maka bertaqwalah ia pada separuh yang lain".

Kedua: Pembinaan sesebuah keluarga hanya berjaya dengan tarbiyyah, asuhan dan didikan menurut nilai-nilai Islam. Bukan hanya dididik dengan ber jaya dalam pelajaran semata-mata dan agama jauh daripada diri mereka, maka akan hancurlah generasi kita sekiranya hanya faham kebendaan ditanamkan kepada mereka.

Ketiga: Sesebuah keluarga amat wajar memantau dan mengambil tahu pergaulan dan pergerakan anak-anak mereka agar tidak terjebak dengan perkaraperkara negatif.

Keempat: Sesebuah Keluarga, Ahli Masyarakat dan Pemerintah perlulah memainkan peranan penting dalam usaha membentuk dan mencorakkan generasi kini menjadi Generasi Soleh dengan Penyediaan Alternatif Aktiviti dan Program Membina Generasi Taqwa dan menjadi Modal Insan yang hakiki untuk hari ini dan akan datang, sebagaimana usaha yang dibuat oleh Kerajaan Malaysia ke arah Pembinaan Modal Insan yang baik dengan pelaksanaan Program SPIES di semua peringkat.

Ayuhlah kita sebagai umat yang dianugerahkan akal yang waras dan diberikan kesedaran Islam yang tinggi, bertindaklah segera kembalikanlah umat Islam ke jalan yang lurus dan jalan taqwa agar kehidupan kita akan memperolehi ketenangan di dunia dan di akhirat.

(At-Thur: 21) Dan orang yang beriman dan diikuti oleh zuriat keturunan mereka dalam keimanan, Kami hubungkan zuriat keturunan itu dengan mereka (di dalam syurga); dan Kami tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amalan mereka; Setiap manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya”.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails