' Selamat melayari blog KEMAS Sekijang, Semoga ianya dapat memberi sedikit sebanyak informasi kepada anda semua tentang KEMAS kawasan Sekijang dan akan dapat melihat sebahagian aktiviti yang dianjurkan oleh KEMAS Sekijang untuk pengetahuan masyarakat Sekijang,

terima kasih diatas sokongan anda semua '

Khamis, Mei 20, 2010

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Falsafah pendidikan negara  menggariskan, ' Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawap dan berusaha mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara '.

Falsafah ini menggariskan tiga bidang utama yang meliputi aspek keperluan individu, negara dan ekonomi iaitu perkembangan individu secara menyeluruh, perpaduan rakyat dan kemakmuran negara.

Dasar Pendidikan Kebangsaan dilaksanakan berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara. Adalah hasrat kerajaan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dan berkualaiti untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi negara.

Pendidikan berperanan penting dalam menjayakan wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi,keadilan sosial dan kekuatah rohani, moral dan etika ke arah mewujudkan masyarakat yang bersatu padu, demokratik, liberal dan dinimik.

  •  Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama.

  • Kurikulum kebangsaan dan peperiksaan yang sama.

  • Pendidikan yang diberikan adalah pelbagai dan komprehensif.

  • Memupuk perpaduan melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik selaras dengan prinsiprinsip Rukun Negara.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails